tirsdag 17. april 2012

God atmosfære

Atmosfæren vår er ei kjelde til mange flotte fotomotiv. Kombinasjonen mellom luft, vassdamp, iskrystallar og sollys kan føre til eit utal optiske fenomen. Av og til må ein klø seg litt i bakhovudet, for så å google litt på internett for å finne ut kva ein eigentleg har sett. Heldigvis lar dei fleste fenomena seg fotografere! Her er eit knippe fenomen, med ei enkel forklaring!

Halo: Lav terrengskodde framfor meg, med sola i ryggen. Eg står i vegen for sola,
og kastar dermed ein skugge ut i lufta. Denne skuggen treff veggen av tåke, og teiknar 
dermed siluetten min på tåka. Litt flott lysbryting i ein halo rundt meg! Du kan ofte sjå 
noko liknande når du er ute og flyr, og ser skuggen til flyet mot skyene under.

Solhalo: Dette fenomenet skuldast lysbryting i iskrystallar høgt oppe i atmosfæren,
og ein kan ofte sjå dette fenomenen sommartid. Du oppdagar ofte ikkje ringen før ev.
sola er skjult bak eit objekt, td eit hushjørne eller ein lyktestople. I tillegg ser du to
"solhundar" på kvar side. Desse skuldast òg lysbryting, og opptrer på heilt spesielle
plassar og avstandar i forhold til sola. Av og til ser ein kun "solhundane".


Måneboge: Alle har høyrt om regnboge. Dette er ein regnboge fotografert midt på
natta, med månen som lyskjelde. Ikkje ofte at ein ser slike så skarpt derfinerte.

Månehund: Litt det samme som "solhund", bortsett frå at det her er månen som
er primærlyskjelda. Du er avhengig av nokså full måne for å få kraftig nok lys.

Perlemorsskyer: Skuldast lysbryting høgt oppe i atmosfæren, og kan ofte sjåast
midtvinterstid under kalde forhold. Dette biletet er ikkje særleg spektakulært, men
viser litt det flotte lysspekteret som opptrer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar