tirsdag 22. mai 2012

Canon 60Da

I april kom Canon med ein arvtakar til 20Da. For dei som ikkje veit det, er dette eit spegelreflekskamera som er modifisert for å fungere betre til fotografering av astronomiske objekt. Kameraet ligg nok i ei nokså smal nisje, og det er såleis beundringsverdig at Canon vel å bruke tid og ressursar på utvikling av eit slikt kamera. Så; kva er Canon EOS 60Da?
Fotografar som ynskjer å fotografere objekt på stjernehimmelen har mange utfordringar:


Stabilitet
Når ein opererer med lang brennvidde og lange eksponeringstider, er det viktig med solid montering og motorisert drivverk.

Intervall
Kameraet bør ha høve til intervallfotografering, enten via laptop eller ekstern trådutløysar.

Fokusering
Det er utfordrande å fokusere på så lyssvake objekt. Mattskiva i kameraet stjel mykje lys. Ofte kan det vere greit å ta testeksponeringar, og finjustere fokus. Live-view fungerer faktisk ganske bra, særleg om du har nokre middels sterke stjerner i feltet og køyrer litt høg ISO.

Støy
Lange eksponeringstider fører til mykje bildestøy. Mykje av dette skuldast elektronisk støy frå kameraet, samt at varme frå kameraet skapar ytterlegare støy på bildebrikka. I dedikerte astronomiske kamera vert bildebrikka kjølt ned med Peltier-element, noko som minimerer støyen betrakteleg. I tillegg er ofte kamera utstyrt med monokrom CCD-brikke.

Den raude fargen skuldast lys i bølgelengda hydrogen-alfa (656,28nm).
Motivet er den kjente hestehaudtåka i Orion (svart, liten siluett i midten).
Biletet er tatt med original Canon 20D, 6x5 min kombinert eksponering.
Modifikasjon
Astrofotografar har lenge sjølv modifisert spegelreflekskamera for å forbetre eigenskapane til astronomisk bruk. Denne operasjonen har ofte gått ut på å fjerne/bytte IR-filteret framfor bildebrikka, noko som krev at kamerahuset vert opna (med påfølgande tap av garanti!). Naturleg nok var ikkje alle komfortable med å opne, skru, lodde og fikle på kamerahus sjølv! Ein fekk dog kjøpt spesielt modifiserte kamera, modifisert av tredjeparts leverandør, faktisk med garanti! Canon ville nok kapre litt av denne marknaden sjølv, og lanserte dermed 20Da i si tid. Det var det første Canon-huset med live-view. No er oppfølgaren komen, basert på Canon 60D. Forutan endring av IR-filter, er kameraet no utstyrt med tiltbar skjerm som kan roterast ut frå kamerahuset. Dette gjer at ein kan få skjermen vekk frå kamerahuset under langtidseksponering, noko som er nyttig for å avgrense støy. I tillegg er det enklare å sjå skjermen, sidan kameraet ofte står i ein litt vanskeleg posisjon når det står montert på teleskop.

Kvifor?
Mange astronomiske objekt sender ut lys i ei spesifikk bølgelengde som ligg i det infraraude området. Dette er hovudsakleg snakk om lys frå gasståker. Bølgelengda ligg heilt i utkanten av auget sitt synsområde (656,28 nm), og dei fleste kamera har nokså dårleg sensitivitet i dette området pga det originale IR-filteret på bildebrikka. Ved å bytte ut dette filteret, får ein signifikant betre sensitivitet.
Dette påverkar dog bruken av kamera til fotografering av vanlege objekt, sidan IR-filteret naturleg nok har ein funksjon for vanleg fotografering. Dette kan ein løyse ved å montere eit tilsvarande IR-filter framme på objektivet. (Utan dette filteret får du kraftig raudstikk på bileta).

Gasståka M42 i Orion, fotografert med original Canon 20D.
5x5min kombinert eksponering, 800 ISO, 540mm brennvidde.
Japan Photo sin spesialbutikk for kikkertar, teleskop, mikroskop og spottingscope, dinkikkert.no, har no Canon 60Da på lager! Ta kontakt for meir informasjon. Eg kjem tilbake med ein meir utførande test av dette kameraet etterkvart.